Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Master i Neurorehabilitering skal ske i perioden fra 2. januar og senest den 1. maj 2020. Åbning af tilmeldingsperioden offentliggøres via nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig nederst på siden.
Ansøgning om optag på et kursus skal ske senest 8 uger før kursusstart.

Dokumentation og bilag til ansøgning

Når du søger om optagelse første gang, skal du vedhæfte følgende bilag:

  • Dokumentation for adgangsgivende eksamen i form af et fuldt eksamensbevis med beståede kurser (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse eller en tilsvarende uddannelse)
  • Curriculum Vitae der beskriver mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse
  • Motivering af interesse for uddannelsen

Du får svar på ansøgningen senest 6 uger efter fristens udløb. 

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.