8. september 2023

Implementering af ny viden om neurorehabilitering – organisation og forandring

Forstå hvordan en teoretisk forståelse af organisationers opbygning og organisationspsykologi kan forbedre neurorehabilitering i praksis og skabe fundamentet for det multidisciplinære samarbejde.

Implementering af ny viden om neurorehabilitering – organisation og forandring

På kurset vil du blive introduceret til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.

Undervisningen bygger på teori om implementering og organisationer. 

 

 

 

På kurset vil der være fokus på disse specifikke emner:

  • Organisationsstruktur og kontekstuelle faktorer der har indflydelse på implementeringen, herunder faciliterende og hæmmende faktorer
  • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
  • Sikring af multidisciplinær tilgang til neurorehabilitering 
  • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv

 

Kurset består af 4 moduler: 
Modul 1 (2 dage) er on-campus undervisning på Københavns Universitet. 
Modul 2-4 er on-line e-læringsmoduler.
Eksamen

 

Efter endt kursus vil du kunne

  • Bidrage til Implementeringsprocessen med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
  • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
  • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

 

Dette kursus udbydes som en obligatorisk del af masteruddannelsen Master i Neurorehabilitering. 

Studerende indskrevet på Master i Neurorehabilitering har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herpå foregår udvælgelsen efter først-til-mølle princippet.

Kursuskapacitet: 30 pladser

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde

8. september 2023 - campus
9. september 2023 - campus
14. september 2023 - live - online undervisning kl. 15 - 17
21. september 2023 - live - online undervisning kl. 15 - 17
28. september 2023 - live - online undervisning kl. 15 - 17
5. oktober 2023 - live - online undervisning kl. 15 - 17

Datoer 8. september - 13. oktober 2023
Frekvens Udbydes hvert andet år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris
Masterstuderende: 13.000 DKK
Kursist: 15.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Master; 7,5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 14. juli 2023
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i Neurorehabilitering


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev
Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)