5. september 2024

Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

Lær at arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag og hvordan du kan integrere evidensbaseret behandling i egen praksis.

Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

På kurset bliver du introduceret til typiske forskningsprocesser inden for neurorehabilitering. I den forbindelse gennemgås udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering.

Du lærer om nødvendigheden af videns- og evidensbaseret neurorehabilitering, og vi diskuterer hvordan dette integreres bedst muligt i behandlingen. Som redskaber til dette, vil der indgå undervisning i frembringelse og vurdering af viden samt metoder til at vurdere og anvende målemetoder inden for neurorehabilitering.

Etiske problemstillinger ved neurorehabilitering bliver gennemgået og diskuteret. Vi inddrager praktiske problemstillinger fra din hverdag i undervisningen, så vi får belyst mulige måder at implementere evidensbaseret neurorehabilitering i den eksisterende behandling.

 

Kurset består af 6 moduler: 
Modul 1 (2 dage)  er on-campus undervisning på Københavns Universitet. 
Modul 2-5 er on-line e-læringsmoduler.
Modul 6 (1 dag) er en online undervisningsdag.
Eksamen

 

Efter endt kursus vil du kunne

  • Redegøre for og forholde sig kritisk til de grundlæggende metoder og forskningsprocesser ved frembringelse af viden inden for neurorehabilitering
  • Søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk
  • Arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag
  • Integrere evidensbaseret behandling i egen praksis
  • Diskutere og formidle andre faggruppers terminologi i forbindelse med neurorehabilitering

 

 

Dette kursus udbydes som en obligatorisk del af masteruddannelsen Master i Neurorehabilitering. 

Studerende indskrevet på Master i Neurorehabilitering har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herpå foregår udvælgelsen efter først-til-mølle princippet.

Kursuskapacitet: 30 pladser

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde

5-6 september 2024 - campus
12+13+19+26 september 2024 - online, kl. 15-17
3+10+17+24+31 oktober + 7 november - online, kl. 15-17
15 november 2024 - online, kl. 9-16

Datoer 5. september - 15. november 2024
Frekvens Udbydes hvert andet år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris
Masterstuderende: 15.000 DKK
Kursist: 17.000 DKK

Niveau og point Master; 7,5 ECTS
Eksamen Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 8 uger før ansøgningsfrist
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i Neurorehabilitering


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev
Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)