9. september 2022

Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

Lær at arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag og hvordan du kan integrere evidensbaseret behandling i egen praksis.

Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

På kurset bliver du introduceret til typiske forskningsprocesser inden for neurorehabilitering. I den forbindelse gennemgås udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering.

Du lærer om nødvendigheden af videns- og evidensbaseret neurorehabilitering, og vi diskuterer hvordan dette integreres bedst muligt i behandlingen. Som redskaber til dette, vil der indgå undervisning i frembringelse og vurdering af viden samt metoder til at vurdere og anvende målemetoder inden for neurorehabilitering.

Etiske problemstillinger ved neurorehabilitering bliver gennemgået og diskuteret. Vi inddrager praktiske problemstillinger fra din hverdag i undervisningen, så vi får belyst mulige måder at implementere evidensbaseret neurorehabilitering i den eksisterende behandling.

 

Kurset består af 6 moduler: 
Modul 1 (2 dage)  er on-campus undervisning på Københavns Universitet. Modul 2-5 er on-line e-læringsmoduler. Modul 6 (1 dag) er en online undervisningsdag.

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde 9-10. september 2022 (2 dage)
Datoer 9. september - 18. november 2022
Frekvens Udbydes hvert andet år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris
Masterstuderende: 13.000 DKK
Kursist: 15.000 DKK
Niveau og point Master; 7,5 ECTS
Eksamen 25-28. november 2022. Skriftlig opgave (72 timer)
Ansøgningsfrist Master i Neurorehabilitering: 1. maj 2022
Kursus: 1. februar - 15. juli 2022
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i Neurorehabilitering


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev
Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)