Faglig profil

Som Master i Neurorehabilitering kan du udarbejde strategier og planer, varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en multidisciplinær indsats, samt påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar.

Koordinering af neurorehabilitering

Du lærer også at foretage kritisk evaluering af eksisterende behandling på baggrund af den seneste forskning. Dette er afgørende for, at du kan vedligeholde dine kompetencer inden for et felt der er i rivende udvikling.

Kompetencer

Efter endt uddannelse har den studerende opnået følgende kompetencer:

  • Indgå i et multidisciplinært arbejdsmiljø med henblik på at foreslå evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
  • Samarbejde med andre faggrupper i et klinisk samarbejde med fokus på at kunne facilitere til den bedste neurorehabilitering baseret på evidens
  • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
  • Behandle enkle og komplekse forhold i relation til neurorehabilitering
  • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et evidensbaseret grundlag samt administrere og allokere de disponible ressourcer i neurorehabilitering så hensigtsmæssigt som muligt
  • Evaluere, analysere og reflektere over behandlingsmetoder på en måde, så de kan bidrage til at fremme alle aspekter af evidensbaseret viden inden for neurorehabilitering i epidemiologiske, sociale og sundhedsmæssige sektorer
  • Fagligt og multidisciplinært deltage i forsknings- og udviklingsprojekter og påtage sig professionelt ansvar
  • Løbende søge og anvende de seneste videnskabelige nyheder og litteratur inden for neurorehabilitering
  • Selvstændigt organisere og udvikle egne læringsprocesser inden for neurorehabilitering

Jobmuligheder

Som Master i Neurorehabilitering bliver du eftertragtet, da du får den seneste evidensbaserede viden og praktiske erfaring inden for neurorehabilitering.

Du vil efterfølgende kunne bidrage til optimeret genoptræning samt være med til at udbrede kendskabet til nye, evidensbaserede behandlingsmetoder – til gavn for den enkelte patient og dennes pårørende, men også til gavn for dine kollegaer og arbejdspladsen som helhed.

Flere arbejdsgivere peger på, at masteruddannelsen vil være en klar fordel for ansøgere til stillinger hos dem.

Forskerkarriere

Hvis dit mål er at forske inden for neurorehabilitering, skal du supplere Master i Neurorehabilitering med 60 ECTS på kandidatniveau, da det kræver at du består 120 ECTS på master- / kandidatniveau for at kunne komme i betragtning til en ph.d.-stilling.