Undervisning

Kurserne starter og slutter typisk med 2 dages undervisning. Mellem mødedagene, vil der være et e-læringsforløb spredt over nogle uger.

Studerende til forelæsning

Al undervisning er bygget op omkring kliniske problemstillinger, der har relevans for din hverdag på arbejdspladsen.

Fremmøde

Undervisningen kræver typisk kun din tilstedeværelse 2 dage i starten og slutningen af kurset. Undervisningen på mødedagene er bygget op omkring diskussioner af teori og metode i kombination med kliniske øvelser og patientdemonstrationer, som illustrerer teoriernes anvendelse i praksis.

E-læring

E-læring bruges til forberedelse til de enkelte kurser samt undervisning i perioden mellem fremmøde. E-læring består af videoforelæsninger, opgaver og fremlæggelse via videokonference, gennemgang af patientcases, diagnostiske undersøgelser og tests.

Tidsforbrug

1 ECTS point er normeret til 27,5 timers kursusaktivitet. Et kursus på 7,5 ECTS svarer til 5-6 ugers fuldtidsstudie. Kursusaktiviteten omfatter både forberedelse, fremmøde og eksamen.

Sted

Den teoretiske undervisning foregår på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet.

Den klinisk udlagte undervisning vil foregå på et eller flere af fire mulige institutioner inden for neurorehabilitering.

Undervisere

Undervisningen varetages af professorer og lektorer fra Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet samt nationale og internationale gæsteforelæsere, der er specialister i de relevante underspecialer inden for neurorehabilitering.