Adgangskrav

Du skal opfylde følgende kriterier for at blive optaget på Master i Neurorehabilitering eller ønsker at deltage i et enkelt kursus:

  • Sundhedsfaglig uddannelse som professionsbachelor eller højere
  • 2 års erhvervserfaring inden for rehabilitering

Vi anbefaler desuden at du kan engelsk på højt, fagligt niveau, da store dele af undervisningsmaterialet er på engelsk.

Adgangsgivende uddannelser

Følgende uddannelser er, suppleret med relevant erhvervserfaring, direkte adgangsgivende:

  • Professionsbacheloruddannelse i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske
  • Bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser
  • Bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi
  • Bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt, hvis du kan dokumentere studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde

Relevant erhvervserfaring

Du skal have minimum to års relevant arbejdserfaring. Med relevant menes der erfaring fra ansættelse inden for områderne neurologi, neurorehabilitering og rehabilitering på det sundhedsfaglige område i hospital, region, kommune eller privat praksis.

Ansøgere med erfaring fra andre, relaterede områder kan blive optaget på baggrund af individuel vurdering.

Sproganbefaling

Masteruddannelsen undervises på dansk, men en stor del af undervisningen tager udgangspunkt i engelsk faglitteratur. Der er ikke krav til dokumentation af dine engelskkundskaber, men vi anbefaler at du behersker engelsk svarende til et niveau på 6,5 i The International English Language Testing System (IELTS/Academic) eller en score på 560 (papir-test) eller 83 (internet-test) i The Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Du kan finde mere information om testene på www.ielts.org og www.toefl.org.  

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis optagelsesudvalget skønner, at du har kvalifikationer der svarer til de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der bliver ikke dispenseret fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efteruddannelse via master@sund.ku.dk forud for din ansøgning.

Udvælgelse

Hvert andet år optages op til 25 studerende på masteruddannelsen. Hvis der er flere end 25 kvalificerede ansøgere til masteruddannelsen, vil udvælgelsen ske ud fra en helhedsvurdering, din motivering af interesse for uddannelsen, samt relevansen af din erhvervserfaring. Udvælgelsen vil stile mod en spredning i deltagernes faglige og erhvervsmæssige baggrund.

Studerende indskrevet på Master i Neurorehabilitering har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herpå foregår udvælgelsen efter først-til-mølle princippet.