Master i Neurorehabilitering

Master i Neurorehabilitering er en efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering.

En master i neurorehabilitering vil udgøre et væsentligt link mellem klinik, forskning og udvikling til gavn for børn og voksne med hjerneskade

Troels Wesenberg Kjær, Professor og overlæge, Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi

På uddannelsen lærer du at udarbejde strategier og planer samt varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en multidisciplinær indsats, samt påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar.

Gennem uddannelsen får du en kombination af teoretisk viden og færdigheder samt praktisk erfaring i anvendelse af disse færdigheder inden for neurorehabilitering.

Translationel undervisning, dvs. undervisning der kobler forskningsbaseret viden og praksis, er gennemgående i alle kurser.

Uddannelsens opbygning

Optag af studerende sker kun hvert andet år (i lige år).

Masteruddannelsen er tiltænkt som et 2-årigt deltidsstudium, som er tilrettelagt, så du kan gennemføre det sideløbende med et fuldtidsarbejde. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt.

Uddannelsen består af 4 teoretisk funderede kurser, et klinisk udlagt kursus samt et afsluttende masterprojekt. Der er et gennemgående translationelt fokus i uddannelsen.

Neurorehabilitering er et meget komplekst og omkostningstungt område, hvor der er brug for specialiseret viden og tæt relationel koordinering og fælles sprog blandt de faggrupper der arbejder omkring denne borgergruppe. Dette behov vil denne masteruddannelse understøtte.

Patricia de Lipthay Behrend, Chef for Praksis og Innovation ved Elsass Fonden

Anbefalet forløb

Kurserne er tiltænkt til at blive fulgt i kronologisk rækkefølge som en samlet uddannelse. Den anbefalede struktur sikrer en naturlig progression i undervisningen. Alle kursus kan dog gennemføres uafhængigt af hinanden, idet hvert kursus fungerer som en selvstændig opkvalificering af forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

1. semester
Kursus 1: Metoder, teori, forskning, neurorehabilitering 
7,5 ECTS
2. semester
Kursus 2Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering 
7,5 ECTS
Kursus 3Hjernens foranderlighed – fra teori til praksis
7,5 ECTS
3. semester
Kursus 4Implementering af ny viden i neurorehabilitering – organisation og forandring
7,5 ECTS
Kursus 5Neurorehabilitering – klinisk udlagt undervisning
10 ECTS
4. semester
Kursus 6: Masterprojekt
20 ECTS