Master i Neurorehabilitering

neuro signature picture

Videreuddannelse for sundhedsprofessionelle der arbejder med neurorehabilitering

Master i Neurorehabilitering henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologer og læger der arbejde med neurorehabilitering.

Få indblik i neurobiologi, hjernens plasticitet og multidisciplinær neurorehabilitering

På masteruddannelsen lærer du at udarbejde strategier og planer samt varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en multidisciplinær indsats, samt påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar.

Gennem uddannelsen får du en kombination af teoretisk viden og færdigheder samt praktisk erfaring i anvendelse af disse færdigheder inden for neurorehabilitering.

Translationel undervisning, dvs. undervisning der kobler forskningsbaseret viden og praksis, er gennemgående i alle kurser.

Kurser 

Søg optag på hele uddannelsen eller et enkelt kursus. 

Kurserne er designet med få fremmødedage, så du får optimale muligheder for at kombinere arbejde og deltidsstudie.

Uddannelsens varighed 

Deltidsstudie for fuldtidsansatte.

Masteruddannelsen består af 60 ECTS point (hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie). Det anbefalede forløb varer 2 år og der er optag hvert andet år.

”En master i neurorehabilitering vil udgøre et væsentligt link mellem klinik, forskning og udvikling til gavn for børn og voksne med hjerneskade” 
Troels Wesenberg Kjær, Professor og overlæge, Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister og andre relaterede nyheder for Master i Neurorehabilitering.