1. februar 2024

Masterprojekt – Neurorehabilitering

Lav et projektet om et emne inden for neurorehabilitering, der er videnskabeligt struktureret på baggrund af teori og litteratur. Masterprojektet forsvares mundtligt.

Masterprojekt – Neurorehabilitering

Projektet skrives som afslutning på masteruddannelsen i neurorehabilitering. Masterprojektet skal gennemføres med udgangspunkt i et litteraturstudie med vejledning og supervision.

Du skal demonstrere din evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i henhold til fagområdets viden og metoder.

Du skal have en godkendt masterprojektaftale før du kan påbegynde masterprojektet.

Kurset udbydes kun til studerende, der er indskrevet på uddannelsen Master i Neurorehabilitering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt kursus vil du kunne

  • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for neurorehabilitering
  • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering
  • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger på et forskningsbaseret grundlag 
  • Formidle forskningsbaseret viden for både fagfæller og ikke-specialister

 

 

 

 

 

 

Efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering

Du skal opfylde følgende kriterier for at blive optaget på Master i Neurorehabilitering eller ønsker at deltage i et enkelt kursus:

  • Sundhedsfaglig uddannelse som professionsbachelor eller højere
  • 2 års erhvervserfaring inden for rehabilitering

Vi anbefaler desuden at du kan engelsk på højt, fagligt niveau, da store dele af undervisningsmaterialet er på engelsk.

Find en mere udførlig beskrivelse af de gældende adgangskrav.

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde 11. januar 2024 - live - online undervisning kl. 15-17
Datoer

1. februar - 16. maj 2024 (Masterprojektperiode)

Datoer 2026
1. februar - 13. maj 2026

Frekvens Udbydes hvert andet år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris
Masterstuderende: 15.000 DKK.

Pris f.o.m. 2026
20.000 DKK

Betalingsbetingelser
Niveau og point Master; 20 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist Master i Neurorehabilitering: 1. maj 2024
Optag Kun tilgængelig for studerende på Master i Neurorehabilitering


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev
Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)