3. november 2023

Neurorehabilitering: Udlagt klinisk undervisning

Lær at planlægge og implementere tværfaglige behandlingsstrategier for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering.

Neurorehabilitering: udlagt klinisk undervisning

På kurset lærer du at tilrettelægge et optimalt neurorehabiliteringsforløb samt at følge op på dette.

Kurset gennemføres som translationel undervisning med inddragelse af forskellige faggrupper både i klasserum og som udlagt klinisk undervisning på udvalgte neurorehabiliteringsinstitutioner.

Undervisningen består af demonstration af neurorehabilitering i praksis, behandlingsmetoder samt diskussion af teorier baseret på cases.

Den udlagte kliniske undervisning understøtter det teoretiske grundlag baseret på neuroplasticitet og indeholder demonstration af metoder fra forrige kurser på uddannelsen.

 

 

 

 

På kurset vil der være fokus på disse specifikke emner:

 • Genoptræning af forskellige neurologiske patientgrupper
 • Organisering af neurorehabilitering
 • Formidling af konkrete indsatsområder, herunder implementeringsstrategi

Ophold på neurorehabiliteringsinstitution

Ved opstart af de tre case-perioder, vil der være ophold på tre forskellige neurorehabiliteringsinstitutioner.

Institutionerne vil have ekspertise af behandling af forskellige patientgrupper med blandt andet apopleksi, sclerose, traumatisk hjerneskade, rygmarvsskade og cerebral parese som fokusområder.

 

 

 

 

 

 

 

Forløb:

 1. Introduktion til modulet (Online)
 2. Ophold ved første neurorehabiliteringsinstitution (1 dag )
 3. Udarbejdelse af neurorehabiliteringsplan (ca. 1 uge)
 4. Ophold ved anden neurorehabiliteringsinstitution (1 dag)
 5. Udarbejdelse af neurorehabiliteringsplan (ca. 1 uge)
 6. Ophold ved tredje neurorehabiliteringsinstitution (1 dag)
 7. Udarbejdelse af neurorehabiliteringsplan (ca. 1 uge)
 8. Gennemgang af neurorehabiliteringsplaner + eksamen (1-2 dage; Københavns Universitet)

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt kursus vil du kunne

 • Evaluere, planlægge og implementere tværfaglige planer for neurorehabilitering, der er baseret på højeste evidens og med en multidisciplinær tilgang for en given neurorehabiliteringsinstitution
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering

 

 

 

 

 

Efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering

Du skal opfylde følgende kriterier for at blive optaget på Master i Neurorehabilitering eller ønsker at deltage i et enkelt kursus:

 • Sundhedsfaglig uddannelse som professionsbachelor eller højere
 • 2 års erhvervserfaring inden for rehabilitering

 

For at blive optaget på dette kursus er det en forudsætning at man har bestået følgende kurser på uddannelsen:

Vi anbefaler desuden at du kan engelsk på højt, fagligt niveau, da store dele af undervisningsmaterialet er på engelsk.

Find en mere udførlig beskrivelse af de gældende adgangskrav.

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde

3. november 2023 - live - online undervisning kl. 9-16
9. november 2023 - Udlagt klinisk undervisning på neurorehabiliteringsinstitution kl. 9-16
16. november 2023 - live - online undervisning kl. 15-17
23. november 2023 - Udlagt klinisk undervisning på neurorehabiliteringsinstitution kl. 9-16
30. november 2023 - live - online undervisning kl. 15-17
7. december  2023 - Udlagt klinisk undervisning på neurorehabiliteringsinstitution kl. 9-16
14. december 2023 - live - online undervisning kl. 15-18

Datoer

3. november - 17. december 2023

Kursusdatoer 2025
31. oktober - 11. december 2025
(31. oktober - online, kl. 9-16
6. november - Udlagt klinisk undervisning på neurorehabiliteringsinstitution kl. 9-16
13. november - online, kl. 15-17
20. november - Udlagt klinisk undervisning på neurorehabiliteringsinstitution kl. 9-16
27. november - online, kl. 15-17
4. december - Udlagt klinisk undervisning på neurorehabiliteringsinstitution kl. 9-16
11. december - online, kl. 15-18)

Frekvens Udbydes hvert andet år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark samt 3 neurorehabiliteringsinstitutioner
Pris
Masterstuderende: 18.000 DKK
Kursist: 21.000 DKK

Pris f.o.m. 2025

Masterstuderende: 20.000 DKK
Kursist: 23.000 DKK

Betalingsbetingelser
Niveau og point Master; 10 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 4. september 2023
Optag
Kun tilgængelig for studerende på Master i Neurorehabilitering


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev
Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)